Приложение 1

Приложение 1

Приложение №1

Приложение “Цени”
 

Име на план Процесори Процесор (мин/ден) RAM (GB) NVMe (GB) NVMe Optimised (GB) Internet (Mbps) Мес. Трафик (TB) Месечна такса с вкл. ДДС
Start 1 250 1.5 10 60 75 1 23 лв.
Entry 1 350 2 10 108 100 2 36 лв.
Basic 2 532 3 15 144 150 3 56 лв.
Standard 3 900 4 15 180 175 4 75 лв.
Plus 4 1400 5 20 216 200 5 95 лв.
Advanced 5 1500 8 20 252 250 6 124 лв.
Pro 6 2000 10 25 288 300 7 149 лв.
Extra 7 2500 12 35 324 350 8 179 лв.
Turbo 8 3000 16 50 408 400 9 216 лв.
Nitro 22 6792 48 150 1200 1500 18 489 лв.


 

 

Допълнителни услуги

Услуга:

Мярка:

Цена в лв. с ДДС:

Разширена поддръжка

Започнати 20 минути

29

Планова операция

Започнат час

123

Спешна операция

Започнат час

245

Използване на Microsoft лицензи

Брой

По договаряне

 

Приложение №2

Поддръжка и допълнителни услуги

 

Общи условия на Clowbe
Общи условия