Свържете се с ИТ експертите от Абиликс Софт


Моля попълнете тази кратка форма, за да можем да се свържем с Вас. Отговаряме бързо!Благодарим Ви!


Номерърт на вашето запитване е XXX Наш специалист ще се свърже с Вас в работно време (понеделник - петък 09:00-18:00 ч.). Ако желаете да добавите повече информация, натиснете бутона "ДОБАВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ" или изпратете запитване на sales@abilixsoft.eu със тема "Информация към запитване XXX"

Повече информация

Лични данниНачало Лични данни

Абиликс Софт е регистриран администратор на лични данни.

Въз основа на изискванията по GDPR и правото ни да събираме и обработваме лични данни, молим да се запознаете с условията и процеса на използване на данните.

 

1. Цел на работа с лични данни
Платформата Clowbe.bg използва предоставените лични данни за извършване на регламентираната си дейност по предоставяне на фирмените услуги и за изпълнение на маркетинговите и рекламни цели на фирмата.

 

2. Начини на събиране на лични данни
Платформата Clowbe.bg обработва лични данни, които са предоставени единствено, чрез изричното съгласие на лицето.  Данните се предоставят доброволно в интернет страницата на фирмата, на места с ясно посочено пояснение за целта, с която се изискват данните, като абонамент за електронен бюлетин и заявка за анализ. Данни се предоставят и на хартиени носители при сключване на договори с наши клиенти.

 

3. Как ще бъдат използвани предоставените лични данни
Предоставените лични данни се използват единствено за изготвянето на персонализирани електронни съобщения, издаване на фактури и уведомления, касаещи дейността и предлаганите услуги.

 

4. Срок на съхранение
Платформата Clowbe.bg съхранява събраните лични данни както следва:
- За лица с договорни отношения: до 3 години след прекратяване на договорните отношения.
След изтичане на посочения срок, данните се изтриват.

 

5. Права на лицето
Всяко лице предоставило лични данни на Clowbe.bg, има следните права:
- Във всеки един момент да заяви промяна на предоставените данни
- Във всеки един момент да заяви, че не желае данните му да бъдат обработвани повече.
- Позовавайки се на „правото да бъдеш забравен" – данните за лицето да бъдат трайно изтрити.

 

6. Съхранение, контрол и мерки за сигурност 
Платформата Clowbe.bg събира, обработва и се грижи добросъвестно и законосъобразно за предоставените лични данни и спазва политика за поверителност на информацията. Clowbe.bg непредоставя и не препродава събраните лични данни на трети страни. Предоставените лични данни се съхраняват електронно, записани върху технически носители на фирмата, а всички физическите документи, съдържащи лични данни са заключени.

 

Взети са следните мерки за ограничаване на достъпа до данните и гарантирането на тяхната сигурност:

Процедурите за сигурност на всички сървъри включват ежедневно архивиране и бекъп на данните, което гарантира, че данните няма да се изтрият или загубят. Внедрени са различни нива на защита, които следят и се грижат за неприкосновеността и сигурността на данните.

 

Местоположение и достъп до сървърите и данните на тях:

- Всички наши сървъри се намират в специализирани сгради с физическа охрана
- Физическият достъп до сървърите се следи и контролира с видеонаблюдение
- Достъпа до сървърните помещения се регулира с електронна система за контрол на достъпа и класически механични ключалки
- Физическият достъп до сървърите е възможен само за упълномощени служители, след одобрение от отговорник. За всяко отключване на сървърен шкаф има одобрение от поне двама души.

 

Информираност и уведомяване при нарушение

Системите за сървърен мониторинг следят в реално време поведението на сървъра и работните процеси. Това ни позволява да засичаме най-различни опити за компрометиране на сървъра Ви и да предприемем превантивни насрещни действия. Така бивате незабавно уведомени за случващото се. Връзката с виртуалния сървър е криптирана чрез SSL сертификат, което Ви предпазва от подслушване на комуникацията.

 

Процедура при нарушение в сигурността

При установяване на нарушение в сигурността на предоставените лични и фирмени данни, кражба или изтичане на информация, се задължаваме да уведоми незабавно всички потърпевши. Задължението за уведомяване на лицата отпада, ако са взети и изпълнени достатъчно мерки за недостъпност на данните.

 

Допълнителна информация може да прочетете в Общите условия на Clowbe.bg
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

Лого


®Всички права запазени 2017-2024 година.