Свържете се с ИТ експертите от Абиликс Софт


Моля попълнете тази кратка форма, за да можем да се свържем с Вас. Отговаряме бързо!Благодарим Ви!


Номерърт на вашето запитване е XXX Наш специалист ще се свърже с Вас в работно време (понеделник - петък 09:00-18:00 ч.). Ако желаете да добавите повече информация, натиснете бутона "ДОБАВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ" или изпратете запитване на sales@abilixsoft.eu със тема "Информация към запитване XXX"

Повече информация

Приложение 2Начало Общи Условия Приложение 2

Приложение №2

 

Приложение “Поддръжка и допълнителни услуги”


1. Обхват на услугите по поддръжка:
        1.1. В цената на УСЛУГИТЕ е включена “Поддръжка” (Базова поддръжка)
        1.2. В цената на пакетите CLOWBE е включено правото да се използват услуги от “Разширена поддръжка”, които се заплащат по цени, описани в  “Приложение №1: Цени”
        1.3. В цената на пакетите CLOWBE е включено правото да се използват “Допълнителни услуги”, които се заплащат по цени, описани в “Приложение №1: Цени”

2. “Поддръжка” или “Базова поддръжка” – пакет за поддръжка, активен за всички CLOWBE планове. Пакетът включва:
        2.1. Избор на предварително конфигуриран сървър от списък с налични шаблони
        2.2. Връщане на сървъра в начално състояние, към оригиналният или друг шаблон, без запазване на потребителски данни
        2.3. До едно връщане на сървъра в състояние от предходен архив месечно
        2.4. Отстраняване на проблеми с Интернет свързаността, предоставена от ДОСТАВЧИКА
        2.5. Отстраняване на проблеми с хардуера на ДОСТАВЧИКА, включително задействане на резервен сървър, замяна на модули или цели сървъри, подмяна на мрежови устройства, кабели и други подобни.

3. “Разширена поддръжка” – често използвани услуги извън пакета “Поддръжка”, които се заплащат на цени, съгласно “Приложение №1: Цени”. Включват:
        3.1. Начално или последващо конфигуриране на сървъра, включително инсталиране и конфигуриране на допълнителен свободен софтуер:
            3.1.1. инсталиране и конфигуриране на уеб сървъри
            3.1.2. инсталиране и конфигуриране на системи за управление на бази от данни
            3.1.3. инсталиране и конфигуриране на езици за програмиране към уеб сървърите
            3.1.4. инсталиране и конфигуриране на софтуерни защитни стени
            3.1.5. преконфигурация/преинсталация на сървъра със запазване на данни
        3.2. Обновяване на ОС и включените допълнителни пакети към нея;
        3.3. Управление на потребителите на СЪРВЪРА, за КЛИЕНТИ, предпочитащи да не ги управляват сами. 
            3.3.1. Премахване на потребители
            3.3.2. Промяна на данните за вписване на потребители
            3.3.3. Добавяне на потребители

4. Ограничения на обхвата на поддръжка
        4.1. В "Поддръжка" не са включени никакви операции от обхвата на "Разширена поддръжка".
        4.2. В "Поддръжка" и "Разширена поддръжка" не се включват каквито и да е операции извън изрично описаните, включително но не само:
            4.2.1. Действия, свързани с проблеми с производителността, ако те са породени от недостатъчен заделен ресурс – недостатъчно памет, процесори, дисково пространство или мрежова свързаност.
            4.2.2. Действия, свързани с проблеми с функционалността, достъпността, сигурността, стабилността и производителността на инсталирания от потребителя код.
            4.2.3. Инсталиране на допълнителен софтуер по поръчка на Клиента, с изключение на описаният в т. 2.1 и поддточките ѝ
            4.2.4. Преместване на услуги между сървъри
            4.2.5. Проверки за сигурност и премахване на зловреден софтуер в инсталиран от Клиента код
            4.2.6. Консултации относно разработката и/или използването и/или настройката на инсталиран от Клиента код.
            4.2.7. Всякакви допълнителни задачи, възложени от Клиента или упълномощени лица, които не са изрично описани като част от поддръжката.

5. Допълнителни услуги:
        5.1. Всяка операция, консултация, посещение на определен адрес, телефонно обаждане (по желание на КЛИЕНТА), сесия за дистанционен контрол на потребителски компютър или други действия, извън обхвата на договорената и заплатена поддръжка, заявени от КЛИЕНТА /или упълномощено от него лице/, за която ДОСТАВЧИКЪТ изрично се е съгласил да извърши, се наричат “Допълнителни услуги”.
        5.2. Допълнителните услуги се заплащат, съгласно “Приложение №1: Цени”.

 

Приложение №1
Цени
 

Общи условия на Clowbe
Общи условия
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

Лого


®Всички права запазени 2017-2024 година.