Последно от блога

Често срещани термини

facebook thumb

Запознайте се с най-често използваните термини, за да работите лесно и бързо с хостинг услугите не Clowbe

 

1. "Услуга” – Съвкупността от всички предоставени от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА изчислителни и/или комуникационни ресурси и поддръжка.
2. "Процесор (броя ядра)” – Брой логически процесори, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Всеки процесор отговаря на реално съществуващо логическо ядро от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪР от ПЛАТФОРМАТА.
3. "Процесор (минути/ден)” – Общ брой допустими за използване процесорни минути, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерват се на база денонощие. Отчитат се общо за всички процесори. Пример – сървър с три ядра, който е имал равномерно средно натоварване 30% би използвал 1296 (3*24*60* 30%) процесорни минути за 24 часа.
4. "Процесор (Общо Ghz)” – Произведението на броя ядра и максималната тактова честота на процесорите, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ.
5. "Ram” (MB) – Обемът заделена оперативна памет в Мегабайти, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Отговарят на реално заделена физическа памет от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪР от ПЛАТФОРМАТА. 
6. "NVMe” (Gb) – Обемът дисково пространство на диск тип "NVMe”, реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. Допустимото натоварване на този диск е до 50 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 500 IOPS и не повече от 50000 IOPS.
7. "NVMe Optimised" (Gb) – Обемът дисково пространство, чиито операции по четене се ускоряват от диск тип NVMe, реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. Допустимото натоварване на този диск при четене  е до 33 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 330 IOPS и не повече от 3300 IOPS. Допустимото натоварване на този диск при запис е до 5 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 50 IOPS и не повече от 250 IOPS.
8. "HDD” (Gb) – Обемът дисково пространство на диск тип "HDD”, реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. Допустимото натоварване на този диск е до 5 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 50 IOPS и не повече от 250 IOPS.
9. "Internet” (Mbps) – максималната скорост на връзка с Интернет, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Мегабити.
10. "Трафик” (ТB) – Общо количество информация, която може да премине между даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ и други устройства в Интернет. Отчита се на порта на ДОСТАВЧИКА. Измерва се в Терабайти. В случай, че не е упоменато или е записано НЕОГРАНИЧЕН, то допустимият трафик е индиректно ограничен само от договорената скорост.
11. "IP адреси” – Публично достъпни IP адреси версия 4, реално предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерват се в брой.
12. "Сървъри” – Броят СЪРВЪРИ, предоставен за ползване на КЛИЕНТ.
13. "VPS" (Виртуален сървър) - Всеки виртуален сървър ползва своя собствена операционна система, която се използване само от един клиент. Виртуалният сървър представлява обособена част от изчислителния ресурс на платформата Clowbe.
14. "Домейн" (Име, област) - е част от именуването и адресирането в глобалната мрежа. Домейнът е името на Вашата интернет страница. Уникалното име на домейна служи за адресация в Интернет мрежата и за извикване на съответните ресурси и съдържание, като уебсайтове, електронни пощи и др.
15. "Хостинг" - Хостингът представлява сървър със заделени или споделени параметри, на който се разполагат различни услуги и съдържание, като файловете за сайт, онлайн магазини, e-mail хостинг за поща и др.
16. "SSL сертификат" (Secure Socket Layer certificate) - се асоциира с точно определен сайт. Валидният SSL сертификат осигурява допълнителна сигурност за онлайн посетителите на даден сайт, като криптира връзката при обмена на данни между потребителя и сайта. Това ги защитава от злонамерено копиране, злоупотреба с поверителна информация и изтичане на лични данни. Клиентите на Clowbe получават безплатен SSL сертификат.
17. "Миграция" - сървърната миграция представлява процес по преместването на Вашите проекти, уеб сайтове, пощи и файлове от един сървър на друг.
18. "Мониторинг" - сървърният мониторинг представлява работа с различни системи, които следят в реално време основните параметри на клиентския сървър. Мониторинга отчита натоварване и изразходени параметри от плановете на Clowbe.
19. "Дата център" (Data center) - Дейта центърът е висок клас специализирана сграда, в която се помещава сървърно оборудване. Осигурени са високи нива на охрана и строг контрол на достъп; надеждни електрозахранвания; интернет свързаност с множество доставчици; професионална климатизация, противопожарна и земетръсна защита.

 

Не пропускайте да разгледате и секцията с Често задавани въпроси в клиентския портал на Clowbe. Там ще намерите отговори на всички въпроси за управлението на Вашите хостинг услуги, VPS планове, домейни и работа с контролния панел в Clowbe.

 

Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас. Пишете ни в страница Контакти  и ще Ви отговорим при първа възможност.