Инфраструктура

Успяхме да внедрим нови технологии и иновации в сървърната инфраструктура на Clowbe, за да Ви предоставим отлични хостинг услуги на отлични цени.


Сървърното оборудване за Clowbe е разположено в три независими дейта центъра, което е ключово предимство пред други хостинг доставчици:
- географската разделеченост ни позволява да минимизираме последиците при аварии
- архивите са на отдалечено и защитено място
- по-висока ефективност на сървърното оборудване с намалена консумация на електричество
- по-голяма близост до повече доставчици на услуги


100 Gbit вътрешна мрежа
Разполагаме със 100 Gbit вътрешна мрежа. Сървърната инфраструктура за услугите на Clowbe е подсигурена с връзки към множество международни Интернет доставчици. Това ни позволява изключително бърз трансфер на данни и предоставяне на хостинг услуги с впечатляваща скорост не само за България, но и за цяла Европа.

 

Собствени мрежи от IP адреси
Компанията ни е официален член на RIPE и разполагаме със собствени мрежи от IP адреси. Това ни дава независимост и гъвкавост при управлението на IP адреси. С всеки поръчан Cloud VPS план от Clowbe.bg, клиентите ни получават самостоятелен IP адрес, заделен само за техните проекти, без да се споделя с други потребители.

 

Високо ниво на безотказност
Сървърна инфраструктура на Clowbe работи с високо ниво на отказоустойчивост. Винаги се стремим към максимално висок uptime и работен процес без прекъсване. Инвестираме в модерно оборудване, технологични иновации и екип с професионална квалификация, за да постигнем високото качество на нашите сървърни услуги и високите изисквания на нашите доволни клиенти.

 

За да осигурим висок uptime на сървърните системи за всички планове Clowbe, разчитаме на качествено оборудване и професионална поддръжка.